O nás

Jak to všechno začalo

O nás

Kolben Open
na Pragovce

Akci založily roku 2014 umělkyně z Pragovky Zuzana Růžičková a Lucie Nováčková, původně jako akci pro několik kamarádů. Postupně se rozrostla v celodenní uměleckou událost.

 

Kromě návštěvy nejprivátnější zóny umělců- ateliérů (na Pragovce je 70 umělců, pravidelně otevírá zhruba polovina.) a prezentace díla v kontextu místa, kde vznikají, mohou diváci navštívit s prohlídkou nepoužívané haly v areálu Pragovky, dětskou dílnu i koncert. Umělci často prezentují svá díla formou mikro výstav či site- specific instalací. Samozřejmostí je přítomnost umělce v ateliéru. Jarní termín, kdy v Pragovce kvetou moruše, industriálu moc sluší a na třetí ročník Kolben Open v roce 2016 dorazilo více než 800 lidí, v roce 2017 byl Kolben open obohacen o velkou výstavu rezidentů, která se bude opakovat vždy jednou za dva roky.

Jubilejní pátý ročník- Kolben open 5- 2018 dává větší prostor umělcům Pragovky a svým způsobem se tak znovu navrací k prvopočátkům akce.

Historie budovy sahá k roku 1907 a založení První pražské továrny na automobily, která byla později přejmenována na značku Praga. V areálu ČKD Kolbenova se vyráběly osobní i nákladní automobily a komponenty pro ně. Jeden z reklamních sloganů této firmy bylo: “Vyrábíme vše, od špendlíků po lokomotivy!”

Umělci sídlící na Kolbenově přejímají genius loci zaniklého světa, kde se ještě vyrábělo a zkoumalo, v rámci oboru, kterému se věnují. Zaniklé továrny se všude na světě často pronajímají jako ateliéry, umělci se mezi nimi přesouvají podle toho, jak výhodné je pro ně mít ateliér v dané lokalitě. Rozhodli jsme se využít této dočasné zóny k tomu, abychom ji na jedno odpoledne otevřeli veřejnosti. Samozřejmostí je fyzická přítomnost umělce v ateliéru. V minulosti otevřeli své ateliéry například Anna Hulačová, Adam Štech, Vladimír Merta, Lawrence Wells a další.

Lokalita Pragovka Art District není pro akci jen kulisou, v níž se odehrává, ale je naší živnou půdou, inspiračním zdrojem a zároveň obrovským zázemím.

Více o ateliérech a celém centru Pragovka Art District zde: www.pragovka.com.